Konzultácie

Úvod / Konzultácie

Konzultácie, poradenstvo

Artcomm ponúka poradenstvo v oblastiach podnikania. Potrebujete poradiť ako zvýšiť predaj? Artcomm vám pomôže pripraviť analýzu trhu a na základe výsledkov odporučiť potrebné kroky k zvýšeniu tržieb, zníženiu resp. optimalizácii stavu zásob tovaru a zlepšeniu komunikácie s klientmi. Poradíme vám, ako znížiť pohľadávky, ako na problematických neplatičov.

 

Potrebujete sa utvrdiť, že vaša dlhodobá podnikateľská stratégia je realizovateľná a prinesie vám očakávané výsledky? Nie ste si celkom istí, aké prostriedky a nástroje použiť na dosiahnutie naplánovanej stratégie? Artcomm vám formou konzultácií odporučí spôsoby dosiahnutia vytýčených cieľov. Na základe dlhoročných skúseností a poznaním spôsobu práce aj z iných spoločností a odvetví vám dokážeme poradiť vhodnú alternatívu riešenia rôznych problematických a krízových situácií.

 

Artcomm vám ponúka poradenstvo a konzultácie v jednaní s kľúčovými klientmi. Odporučíme vhodné formy jednania, komunikácie a vyjednávania s kľúčovými partnermi, alebo vyjednáme podmienky za vás.

 

Máte vysokú fluktuáciu? Nedarí sa vám nájsť správny spôsob motivácie personálu? Artcomm pre vás pripraví program zameraný na materiálnu a nemateriálnu motiváciu zamestnancov a zvýšenie zainteresovanosti pracovníkov na výsledku.

 

Zrátali ste si niekedy koľko vás stojí výmena zamestnanca napríklad na pozícii obchodného zástupcu? Nie všetky náklady je možné vyjadriť priamo v peniazoch, ale skúste sa zamyslieť a nasledovne premietnuť do finančného vyjadrenia koľko vás stojí:

 

  1. nábor zamestnancov – oslovenie potenciálnych záujemcov formou inzercie alebo známych, triedenie a výber vhodných kandidátov (náklady na inzerciu, komunikáciu, čas personalistu)
  2. výber zamestnancov – náklady na čas personalistu, prípadne iných osôb zúčastnených na konkurze, náklady na presun do miesta konkurzu, na prenájom priestorov, atď.
  3. zaškolenie a adaptácia nového zamestnanca – dni a týždne riadiaceho manažéra strávené vysvetľovaním, zaučovaním, preskúšavaním, predstavovaním apod.

 

Všetky uvedené aktivity trvajú spravidla niekoľko týždňov až mesiacov, čo závisí od náročnosti vykonávanej práce obsadzovanej pozície a aj šťastia pri výbere nového človeka. V lepšom prípade sa podarí nájsť vhodného kandidáta, ktorý po pár mesiacoch začína prinášať prvé výsledky pre spoločnosť. Vyčíslili ste si okrem týchto všetkých nákladov aj straty spojené s niekoľkomesačnou absenciou tohto človeka? Spoločnosť mohla mať oveľa vyššie tržby, ak by k výmene človeka nemuselo dôjsť. A čo ak sa vám nepodarí na prvýkrát nájsť vhodného kandidáta?

 

Artcomm vám ponúka riešenia, prinášajúce úsporu peňazí a zníženia nákladov. Sme presvedčení, že výhodnejšie a hlavne menej nákladnejšie je využívanie vertikálnej alebo horizontálnej rotácie zamestnancov, investícia do motivačných a sociálnych programov, aktívna komunikácia so zamestnancami, hľadanie ich potrieb a následne ich uspokojovanie. Nemyslíme si, že trh práce je plný špičkových kádrov, odhodlaných robiť v akýchkoľvek podmienkach a pritom podávať maximálne výkony.