Vytvorenie, správa a optimalizácia Facebook reklamy

Úvod / Vytvorenie, správa a optimalizácia Facebook reklamy

Začiatočníci:

– Dĺžka kurzu: 14 hodín, dĺžku kurzu je možné vopred predĺžiť, podľa potreby – Cena kurzu: 420 Eur jednorázovo / 1 študent

– Pre koho: Pre tých, čo sa zaujímajú o marketing a majú záujem nadobudnúť overené praktiky z Facebook reklamy. Riešením je reklama, ktorá sa oplatí.

– Forma kurzu: prezenčne / dištančne
– Maximálny počet študentov: 3, vyšší počet po dohode
– Miesto kurzu: u klienta
Obsah:
Registrácia nového účtu Facebook Business Manager Registrácia nového účtu Facebook Pixel, nastavenie a popis Na základe obchodných cieľov nastavíme Facebook reklamu Popíšeme si princípy, funkcionalitu
Spomenieme si časté chyby, ktoré sa robia v praxi Odpovede na Vaše otázky

Pokročilí:

– Dĺžka kurzu: 24 hodín, dĺžku kurzu je možné vopred predĺžiť, podľa potreby – Cena kurzu: 600 Eur jednorázovo / 1 študent

– Pre koho: Pre tých, čo potrebujú upevniť už získané informácie o marketingu a majú záujem sa presadiť v zamestnaní z Facebook reklamy. Riešením je reklama, ktorá sa oplatí.

– Forma kurzu: prezenčne / dištančne

– Maximálny počet študentov: 3, vyšší počet po dohode
– Miesto kurzu: u klienta

Obsah:
Registrácia nového účtu Facebook Business Manager Registrácia nového účtu Facebook Pixel, nastavenie a popis Na základe obchodných cieľov nastavíme Facebook reklamu Popíšeme si princípy, funkcionalitu a remarketing Spomenieme si časté chyby, ktoré sa robia v praxi Odpovede na Vaše otázky