Teambuilding

Úvod / Teambuilding

Čo je teambuilding?

Rôznorodosťou práce, individuálnym prístupom k riešeniu úloh, množstvom prevádzok a stredísk a mnohými ďalšími faktormi sa stáva, že spoločnosti strácajú tímového ducha, dochádza k medziľudským nezrovnalostiam, obmedzuje sa komunikácia a uprednostňuje sa individuálny prístup k riešeniu problémov. Tieto faktory môžu vplyvom času spôsobovať roztrieštenosť kolektívov, nezhody na pracoviskách a krízy častokrát vyúsťujúce do personálnych zmien.

 

Teambuilding alebo inými slovami budovanie tímu vyvoláva v spolupracovníkoch potrebu tímovej spolupráce, ktorá je dnes vo viacerých spoločnostiach nevyhnutnosťou k podávaniu požadovaných výkonov. Teambuilding sú rôzne pohybové a tvorivé aktivity, ktorých hlavným cieľom je utuženie a stmelovanie kolektívu, uvedomenie si dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia sa kolektívnemu rozhodnutiu.


Tembuilding potláča individuálne riešenie problému a je zameraný na kolektívnu spoluprácu a rozhodovanie.

[Modula id=’1′]