Merchandising & Category management

Úvod / Kurzy / Tvrdé zručnosti / Merchandising & Category management

Termín kurzu: 19.10.2020
  Miesto konania: obecný úrad Horný Hričov
  Cena: 240€ (200€ bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov.

Cieľová skupina
Pracovníci obchodných a odbytových oddelení vo výrobnej a nevýrobnej sfére

Profil absolventa
Absolventi budú poznať význam merchandisingu v predaji, budú vedieť ako vystavenie tovaru vplýva na nákupné správanie. Budú poznať hlavné zásady a zákonitosti pri uložení tovaru na predajnom mieste.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe

Rozsah školenia
8 hodín alebo podľa potreby

Náplň školenia
Nástroje podpory predaja tovaru

 • Nástroje merchandisingu – osvetlenie, atmosféra, čistota, hudba, vôňa
 • Hlavné zásady merchandisingu
 • Umiestnenie prevádzky – merchandising a výkonnosť kategórie
 • Usporiadanie predajne
 • Kontrola merchandisingu, listing
 • Praktické precvičovanie uplatnenia merchandisingu v praxi

Riadenie obchodných procesov

 • Definícia riadenia obchodných procesov
 • Význam, zásady a funkcie riadenia obchodných procesov
 • 8 krokov riadenia obchodných procesov
 • Výkonnosti jednotlivých kategórií tovaru
 • Praktické precvičovanie usporiadania jednotlivých kategórií v predajni

Predajňa pohľadom zákazníka

 • Vnímanie predajne očami zákazníka
 • Miesto nákupu a miesto predaja (POS, POP)
 • Zóna orientácie (ZOO), slepý bod, zlatý trojuholník
 • Praktické precvičovanie pohľadu na predajňu očami zákazníka