Vytvorenie, správa a optimalizácia Google reklamy

Úvod / Vytvorenie, správa a optimalizácia Google reklamy

1. Vytvorenie, správa a optimalizácia Google reklamy
Začiatočníci:
– Dĺžka kurzu: 14 hodín, dĺžku kurzu je možné vopred predĺžiť, podľa potreby
– Cena kurzu: 420 Eur jednorázovo / 1 študent (zvýhodnená cena človeko-hodiny)
– Pre koho: Pre tých, čo sa zaujímajú o marketing a majú záujem nadobudnúť overené praktiky z Google reklamy. Riešením je reklama, ktorá sa oplatí.
– Forma kurzu: prezenčne / dištančne
– Maximálny počet študentov: 3, vyšší počet po dohode
– Miesto kurzu: u klienta
– Obsah:
Registrácia nového účtu Google Ads s možnosťou získať voucher v hodnote 25 až 120 Eur na kredit do Google reklamy
Registrácia nového účtu Google Analytics, nastavenie a popis
Na základe obchodných cieľov nastavíme Google reklamu vo vyhľadávaní, obsahu, nákupoch Od začiatku si popíšeme princípy a funkcionalitu

Spomenieme si časté chyby, ktoré sa robia v praxi

Odpovede na Vaše otázky

Pokročilí:
– Dĺžka kurzu: 24 hodín, dĺžku kurzu je možné vopred predĺžiť, podľa potreby – Cena kurzu: 600 Eur jednorázovo / 1 študent
– Pre koho: Pre tých, čo potrebujú upevniť už získané informácie o marketingu a majú záujem sa presadiť v zamestnaní z Google reklamy. Riešením je reklama, ktorá sa oplatí.
– Forma kurzu: prezenčne / dištančne
– Maximálny počet študentov: 3, vyšší počet po dohode
– Miesto kurzu: u klienta
– Obsah:

Registrácia nového účtu Google Ads s možnosťou pre niektorých získať voucher v hodnote 25 až 120 Eur na kredit do Google reklamy

Registrácia nového účtu Google Analytics, nastavenie a popis
Na základe obchodných cieľov nastavíme Google reklamu vo vyhľadávaní, obsahu, nákupoch Popíšeme si princípy, funkcionalitu a remarketing

Spomenieme si časté chyby, ktoré sa robia v praxi

Odpovede na Vaše otázky