Podvojné účtovníctvo

Úvod / Kurzy / Tvrdé zručnosti / Podvojné účtovníctvo

Základné info o kurze

  Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  Miesto konania: Brezová 86, Žilina
  Cena:
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov

Cieľová skupina
Bez obmedzenia.

Profil absolventa
Absolventi sa naučia účtovať v podvojnom účtovníctve.

Metódy
Prednáška a diskusia.

Rozsah školenia
3 alebo 6 dní

Náplň školenia

Obsah kurzu pre začiatočníkov  – 3 dni

 • Zákon o účtovníctve – podstatné ustanovenie
 • Účtovný rozvrh
 • Otvorenie a uzatvorenie účtovných kníh
 • Účtovanie v účtovej triede 0 – dlhodobý majetok
 • Účtovanie v účtovej triede 1 – zásoby
 • Účtovanie v účtovej triede 2 – finančné účty
 • Účtovanie v účtovej triede 3 – zúčtovacie vzťahy
 • Účtovanie v účtovej triede 4 – kapitálové účty
 • Účtovanie v účtovej triede 5 – náklady
 • Účtovanie v účtovej triede 6 – výnosy

 

Obsah kurzu pre pokročilých – 3 dni

 • Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
 • Účtovanie dane z príjmov, inventarizačných rozdielov
 • Zásady pre členenie majetku a záväzkov
 • Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek a pre tvorbu a použitie rezerv
 • Postupy účtovania pri oceňovaní majetku
 • Účtovanie leasingu (finančného prenájmu)
 • Daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov