Predaj v praxi

Úvod / Kurzy / Mäkké zručnosti / Predaj v praxi

Základné info o kurze

  Termín kurzov:  23. a 25.7.2024
  Miesto konania: obecný úrad Horný Hričov
  Cena: 381,60 € (318 € bez DPH)
  Poznámka k cene: Kurz sa organizuje pri účasti minimálne 5 záujemcov.

Cieľová skupina
Pracovníci obchodných a odbytových oddelení vo výrobnej a nevýrobnej sfére

Profil absolventa
Absolventi budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať s obchodnými partnermi a na verejnosti. Budú udržiavať na požadovanej úrovni partnerské vzťahy so spolupracujúcimi klientmi a budú úspešní v nadväzovaní spolupráce s novými zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaj vhodnou argumentáciou.
Absolventi sa budú vedieť uplatniť v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe

Rozsah školenia
16 – 48 hodín

Náplň školenia

Zber informácií o klientovi

 • Čím sa zaoberá
 • Firemná kultúra
 • Potenciál klienta
 • Ako dosiahnem, že budem iný na akých je zvyknutý?
 • S kým jednám?
 • Čím ho získam?
 • Čím ho strácam – čoho sa vyvarovať?

Analýza „čítanie“ klienta

 • Spracovanie informácií – ako a prečo?

Možnosti obchodníka

 • Čo môžem spraviť naviac?
 • Čo môže zmena môjho prístupu a získaných informácií spôsobiť v správaní klienta?
 • Ako viem zmeny využiť v prospech oboch strán?

Ciele a priority

 • Ako si stanovím konkrétne ciele u klienta?
 • Ako rozlíšim prioritu od nepodstatných záležitostí?
 • Ako mi to pomôže v obchodovaní?

Alternatívy

 • Prečo mám rozlične postupovať u rozličných klientov?
 • Ako hľadať možnosti spolupráce s konkrétnym klientom?
 • Prečo vytrvalosť pomáha a stereotyp kazí obchod?