Spoločenská etiketa

Úvod / Kurzy / Manažment / Spoločenská etiketa

ZÁKLADNÉ INFO O KURZE

Termín kurzov:  otvára sa podľa záujmu
Miesto konania: Brezová 86, Žilina

 

Cieľová skupina

Ľudia, ktorým záleží na tom aby vedeli ako sa správať v spoločnosti.

Metódy
Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie – zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe – využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu.

Rozsah školenia
4 hodiny

Náplň školenia

Spoločenská etiketa

  • Základné pravidlá spoločenského správania
  • Čo je to Etiketa
  • Oslovovanie
  • Tykanie/Vykanie
  • Pánske oblečenie
  • Dámske oblečenie
  • Darčeky  a iné
  • Pravidlá stolovania
  • Spoločenské akcie ( plesy, bankety atď.)